Rakennushankkeessa keskitytään parhaillaan näyttelytiloihin

Myllytullissa on menossa rakennushanke, joka varmistaa Oulun museo- ja tiedekeskuksen tilojen soveltuvuuden tulevaisuuden tarpeisiin.

Oulun museo- ja tiedekeskuksen uudisrakennuksen työmaa Myllytullissa

Rakennushankkeen ensimmäinen kaupunkilaisille näkyvä vaihe koitti, kun Tietomaa sulkeutui heinäkuussa 2023 ja tiedeteatteriosan purku alkoi syksyllä. Uudisrakennuksen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2024.

Rakennuskokonaisuuden, joka on kaikkiaan 8200 neliömetriä, tulee vastata näyttely- ja tapahtumakeskuksen tulevaisuuden tarpeisiin. Tiloissa tulevat toimimaan Tiedekeskus Tietomaa, Pohjois-Pohjanmaan museo, täysin uusia toimintoja sekä kahvila ja kauppa. Tilojen toivottu modulaarisuus mahdollistaa niiden muunneltavuuden. Näin vierailijoille voidaan tarjota elämysmaailmoja, joissa sama tila tuntuu aina uudelta. Yhteiset tilat tarjoavat myös mahdollisuuden uudenlaiseen yhteistyöhön.

Uudet näyttelysalit avaavat uusia mahdollisuuksia

Tällä hetkellä rakennussuunnittelussa tehdään tarkennuksia näyttelysaleihin ja niiden toimintoihin. Näyttelysaleja on kahdeksan ja näyttelyalue laajenee myös piha-alueelle.

Osa näyttelytiloista on olosuhdevalvottuja. ”Tämä on suuri parannus verrattuna vanhoihin tiloihimme. Museoesineitä ei tarvitse enää sijoittaa aina vitriineihin, mikä mahdollistaa meille aivan erilaisen näyttelysuunnittelun ja -toteutuksen, kuin mihin olemme tottuneet”, Oulun museo- ja tiedekeskuksen johtaja Pekka Olsbo kertoo.

Näyttelyesineiden ja -rakenteiden liikuteltavuus saleissa ja rakennuksen eri tiloissa ovat nyt myös tarkemman tarkastelun kohteena. ”Näyttelyihin voidaan nyt esimerkiksi tuoda entistä suurempia esineitä, kun ovet ovat tarpeeksi suuret”, Olsbo kertoo konkreettisen esimerkin.

Valmis kokonaisuus avataan vierailijoille Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026.

Katso alta kuvat rakennustyömaalta. Kuvat: Mika Friman.