Pohjois-Pohjanmaan museolla on yhtenä Suomen vanhimmista kulttuurihistoriallisista museoista laajat ja monipuoliset kokoelmat. Kuusi pääkokoelmaa alakokoelmineen sisältävät lähemmäs satatuhatta esinettä, yli puoli miljoonaa valokuvaa sekä noin 80 hyllymetriä arkistoaineistoa.

Tallennusalueena on ensisijaisesti Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa. Painopisteinä ovat paikallisten henkilöiden elämästä ja asumisesta kertova aineisto, elinkeinot ja alueen teollisuus.

Ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostossa eli TAKOssa tallennusvastuullamme ovat nuorisokulttuuri, pohjoispohjalaiset suunnittelijat, tiernapoikaperinne sekä alueen naisvalokuvaajat. Museolla on valtakunnallisesti myös vahva jalansija tervaperinteen sekä kirjailija Samuli Paulaharjun (1875–1944) elämäntyön tallentajana. Paulaharjun työhuonekokonaisuus kuuluu museon kokoelmiin.

Pohjois-Pohjanmaan museon kuva-aineistoa kartutetaan henkilö-, kaupunki-, rakennus-, maisema- ja tapahtumakuvilla. Sen sijaan asiakirja-aineistoa otetaan vastaan harkiten. Museo ei pääsääntöisesti tallenna kirjoja ja lehtiä kokoelmiinsa.

Nainen tutkii vanhaa limsapulloa hanskat kädessä.

Museon kokoelmia kartutetaan ja täydennetään pääasiassa lahjoituksin ja harkinnan mukaan myös ostoin. Yhä enenevässä määrin myös arjen ajankohtaisia ilmiöitä tallennetaan kokoelmiin nykydokumentoimalla eli haastattelemalla, valokuvaamalla tai videokuvaamalla.

Eija Konttijärvi

Intendentti (esineet, esinelahjoitukset)

Maisa Lukkari

Amanuenssi (esineet)

Jonna Mölläri

Amanuenssi (esineet)

Meeri Rauhala

Arkistonhoitaja

Marja Halttunen

Konservaattori (esinekokoelmat ja puurakennukset)

Marja Höyhtyä

Konservaattori (tekstiilikokoelmat)

Pohjois-Pohjanmaan museon esinekokoelmat

siirry museon sivuille

Pohjois-Pohjanmaan museon kuvakokoelmat

siirry museon sivuille