Alueellinen museotyö palvelee ja neuvoo Pohjois-Pohjanmaan alueen paikallisia museoita, kuntia, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä kulttuuriperinnön tallentamisessa ja säilyttämisessä. Keskeisenä tehtävänä on ohjata ja edistää kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä Pohjois-Pohjanmaalla.

Alueellisesta museotyöstä vastaava vastuumuseotutkija tarjoaa yhdessä korjausrakentamisen asiantuntijan kanssa asiantuntija-apua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Museokokoelmien luetteloinnissa ja hoidossa
  • Museorakennusten säilyttämisessä ja korjaamisessa
  • Museoviraston ei-ammatillisille museoille vuosittain myöntämien harkinnanvaraisten valtionavustusten käytössä ja hakemisessa
  • Museonäyttelyiden suunnittelussa
  • Aineettoman ja elävän kulttuuriperinnön ylläpitämisessä

Pohjois-Pohjanmaan museo järjestää museoihin ja kulttuuriperinnön suojeluun tarkoitettua koulutusta kuten museoiltoja, työpajoja ja luentoja. Pohjois-Pohjanmaan museotoimijat voivat liittyä paikallismuseoiden yhteiselle Teams-kanavalle ottamalla yhteyttä vastuumuseotutkijaan. Yhteistyötä tehdään myös koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Toiminta-alue on koko Pohjois-Pohjanmaa. Maakunta on Suomen toiseksi suurin ja käsittää 30 kuntaa, joista 11 on kaupunkeja. Lähes joka kunnassa on yksi, joissakin useampi paikallinen museo. Kotiseutuyhdistysten ja erilaisten seurojen museoita ylläpidetään usein talkoovoimin ja vapaaehtoisten työpanos onkin merkittävä paikallisen kulttuurin säilyttämisessä ja suojelussa.

Neuvontapalvelut

Pohjois-Pohjanmaan museon alueellinen neuvonta

Voit ottaa meihin yhteyttä kulttuuriperinnön tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää
14.6.2024 Uutiset

Myllytullissa juhlitaan vuonna 2026 Tiiman avajaisia

Oulun museo- ja tiedekeskuksen uuden rakennuskokonaisuuden nimeksi tulee Tiima. Nimi viittaa tiimalasiin, joka symboloi matkaa ja seikkailua ajassa.

Lue lisää

Toteutimme alueellisen museotyön kiertonäyttelyn

Museoiden näyttelytuotanto vaatii moniammatillista yhteistyötä ja laaja-alaista osaamista