Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä. Muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamat kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ilman erillistä päätöstä. Laki edellyttää kiinteiden muinaisjäännösten huomioon ottamisen kaikessa maankäytön suunnittelussa.

Arkeologinen kulttuuriperintötyö muodostuu alueen kuntien, yhteisöjen, yritysten sekä yksityishenkilöiden palvelusta ja auttamisesta muinaisjäännöksiin, muinaisesineisiin ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Tästä kulttuuriperintötyöstä vastaavat arkeologit ohjaavat ja edistävät arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Kansallismuseon kokoelmat. Esinenumero KM45024:1. Kuva: Mika Friman.

Lausunnot Neuvontapalvelut

Arkeologien asiantuntijapalvelut

Vastaamme arkeologiaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä Pohjois-Pohjanmaalla.

Lue lisää

Ohjeita ja oppaita muualla verkossa

Museoviraston ylläpitämä Arkeologinen kulttuuriperintö -sivusto sisältää runsaasti tietoa muinaisjäännöksistä. Sivustolta löytyy lisätietoa esimerkiksi arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta, tutkimuksesta ja hoidosta.

Arkeologisen kulttuuriperinnön -opas kertoo, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa ja millaisista kohdetyypeistä se koostuu.

Kulttuuriympäristön palveluikkuna on Museoviraston ylläpitämä palvelu, joka sisältää tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Palvelun kautta voi myös ladata maksutta kohteita koskevia paikkatietoaineistoja ja tutkimusraportteja.

Museoviraston sivuilta löydät hyödyllisiä ohjeita ja oppaita arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Sivustolta löytyy esimerkiksi ohjeet metallinilmaisinharrastajille ja tietoa historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä.

Esinelöydöt ja avustukset

Kulttuuriympäristön palveluikkunassa on mahdollista ilmoittaa esinelöydöistä ja mahdollisista kiinteistä muinaisjäännöksistä suoraan Museovirastoon Ilppari-ilmoituspalvelulla.

Muinaisjäännösten hoidon avustusten myöntäminen on Museoviraston vastuulla. Oulun museo- ja tiedekeskus toimii alueensa avustusten valvojana.  Lue lisää arkeologisten kohteiden hoidon avustusten hakemisesta Museoviraston kotisivuilta.