Arkeologit antavat lausuntoja esimerkiksi kaavoitukseen, rakentamiseen, erilaisiin maankäyttöhankkeisiin, lupa-asioihin ja metsänkäyttöön liittyen.

Viranomaistoiminnan lisäksi palvelemme yleisöä koko museon toimialueella arkeologiaa koskevissa kysymyksissä, esimerkiksi tarkistamalla yleisön ilmoittamia muinaisjäännöksiä tai esineiden löytöpaikkoja.

Lausuntopyynnöt liiteaineistoineen tai aineistolinkkeineen osoitteisiin kulttuuriymparisto.ppm@ouka.fi sekä kirjaamo@ouka.fi.

Lausuntopyyntöjä ei tule toimittaa henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin.

Alla olevaan karttaan on kuvattu arkeologien ja rakennustutkijoiden kuntakohtaiset vastuualueet.

Matleena Riutankoski

Arkeologi

Mika Sarkkinen

Arkeologi

Terhi Taipaleenmäki

Arkeologi

Arkeologinen kulttuuriperintö

Lue lisää