Arkeologit antavat lausuntoja esimerkiksi kaavoitukseen, rakentamiseen, erilaisiin maankäyttöhankkeisiin, lupa-asioihin ja metsänkäyttöön liittyen.

Viranomaistoiminnan lisäksi palvelemme yleisöä koko museon toimialueella arkeologiaa koskevissa kysymyksissä, esimerkiksi tarkistamalla yleisön ilmoittamia muinaisjäännöksiä tai esineiden löytöpaikkoja.

Lausuntopyynnöt liiteaineistoineen tai aineistolinkkeineen osoitteisiin kulttuuriymparisto.ppm@ouka.fi sekä kirjaamo@ouka.fi.

Lausuntopyyntöjä ei tule toimittaa henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin.

Alla olevaan karttaan on kuvattu arkeologien ja rakennustutkijoiden kuntakohtaiset vastuualueet.

Marika Kostamovaara

Arkeologi

Matleena Riutankoski

Arkeologi

Terhi Taipaleenmäki

Arkeologi

Mika Sarkkinen

Arkeologi

Arkeologinen kulttuuriperintö

Lue lisää