Pohjois-Pohjanmaan museon rakennustutkijat neuvovat Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntia, yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Neuvomme rakennetun kulttuuriperinnön säilyttämisessä, tutkimisessa, kunnostamisessa ja kulttuuriympäristöä koskevissa kaavoitushankkeissa.

Museo antaa viranomaislausuntoja kunnille, aluehallintoviranomaisille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista, joissa käsitellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisema-alueita tai arvokkaita rakennuksia ja niiden lähiympäristöä. Museo antaa oman asiantuntijanäkemyksensä kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Rakennustutkijat antavat neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelinneuvonnan lisäksi rakennussuojelun asiantuntijapalvelua ovat lausunnot, jotka tulee pyytää kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan museolta.

Lausuntopyynnöt lähetetään osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Lausuntopyyntöön tulee merkintä Pohjois-Pohjanmaan museo.

Alla olevaa karttaan on kuvattu arkeologien ja rakennustutkijoiden kuntakohtaiset vastuualueet.

Juhani Turpeinen

Rakennustutkija

Sari Alajoki

Rakennustutkija

Samuli Paitsola

Rakennustutkija

Rakennettu kulttuuriympäristö

Lue lisää